“Kansrijk Helmond-West”: iedereen mag meedoen!

De wijkraad is gestart met een ambitieus plan om van Helmond-West een samenleving te maken waarin men graag voor elkaar klaarstaat en zorgt: “Kansrijk Helmond-West”. Met “Kansrijk Helmond-West” wil de wijkraad samen met groeperingen uit de wijk en met professionele organisaties het individuele welzijn van de bewoners verbeteren en een wijk creëren waarin men zich thuis voelt. We gaan uit van vertrouwen, wegnemen van drempels, bevorderen van sociale samenhang, een positieve blik, ontmoeten en samenwerken. Een wijk waar iedereen mag meedoen. Vanuit Kansrijk Helmond-West zijn al diverse activiteiten gestart. Hier volgen enkele voorbeelden:

  • Op dinsdagmiddag vindt van 11:00 tot 13:00 uur ook de “Inloop” plaats. Men kan dan terecht voor een gratis kopje koffie of thee, maar ook om vragen te stellen aan vertegenwoordigers van het kernteam, om zich aan te melden als vrijwilliger, om ideeën te bespreken, enz.
  • Voor mensen, die het zelf niet meer kunnen, is er een ‘Helpende handenteam’ om klusjes te doen, of te helpen bij het opknappen van tuintjes.
  • Heb je graag een maatje om samen boodschappen te doen of om gezellig samen koffie te drinken, dan kun je ook bij “Kansrijk” terecht.
  • Voor kansrijk-Helmond iser er een digitale ‘Wensbox’ om wensen voor anderen of voor zichzelf te verzamelen. Je kunt de wensen doorgeven via info@kansrijkhelmondwest.nl We doen ons uiterste best om de wensen te vervullen.
  • Er is hulp om wegwijs te worden in een wereld, waarin de computer steeds belangrijk wordt.
  • Heb je hulp nodig om de financiën weer op orde te krijgen, meld je. Er staan deskundigen klaar om je te helpen.
  • Het “Wijkpreventieteam” wordt gevormd door vertegenwoordigers van 15 organisaties. Deze wil door een gezamenlijke, preventieve aanpak op het gebied van de lichamelijke en geestelijke gezondheid tot verbeteringen komen.

Iedereen mag meedoen

Heb je belangstelling, ideeën, wil je zelf meehelpen of heb je hulp nodig, neem dan contact op via 06 21264794. Of via vrijwilligers@kansrijkhelmondwest.nl Loop op maandagochtend even binnen bij De Westwijzer en drink gezellig een kopje koffie of thee mee.

“Kansrijk Helmond-West” bestaat uit de kerngroep, die de activiteiten organiseert en een klankbordgroep, die advies geeft en zorgt, dat de uitgangspunten niet uit het oog verloren worden. Verder is er regelmatig overleg met de buurtorganisaties en de professionals. In totaal zijn er 35 organisaties bij “Kansrijk” betrokken. Samen ondersteunen zij het initiatief en zorgen zij ervoor dat iedereen mag meedoen.